Pospsych

Medische informatie online

Breng je leven in het juiste perspectief via een life coach in Zeeland

3 min gelezen

Het aantal coaches neemt in Nederland met de dag toe en dat geldt overigens ook voor het aantal coaches in andere (westerse) landen. Als er geen vraag zou zijn naar coaches, dan zouden er ook geen coaches bijkomen. De praktijk zou immers direct failliet gaan. Maar de praktijken gaan niet failliet, omdat we in een tijd leven waarin mensen geen vaste kaders meer hebben. Er is geen duidelijk omlijnd spiritueel kader waar mensen zich aan vast kunnen houden. Ook qua normen en waarden is er eigenlijk geen duidelijkheid. We ontberen ook grote voorbeelden waar we ons aan kunnen spiegelen. Daardoor ontstaan er op zielsvlak allerlei problemen waar de moderne mens mee te kampen heeft. Zonder een spiritueel kader moet je immers als mens zelf bedenken wat je gelooft, wat je belangrijk vindt, wat je doelen gaan zijn, wat je normen en waarden zijn, et cetera. Vooral in een individualistisch land waar vrijheid en zelfbeschikking juist zo hoog in het vaandel staan, komt alle verantwoordelijkheid op de schouders van het individu. Je kunt immers wel simpelweg de kaders van je ouders of van je cultuur omarmen, maar de meeste mensen willen juist hun eigen leven vormgeven op basis van eigen inzichten, normen en waarden. Maar als alles in wezen een optie is, op basis waarvan maak je dan een keuze. Een ander probleem van de moderne wereld is de druk die men ervaart. Als je immers alle tijd hebt, dan zou je je leven kunnen spenderen aan het reflecteren op de bovenstaande kwesties. Maar die tijd hebben we niet, want we worden opgeslokt door activiteiten en verplichtingen. Daardoor lopen we constant achter de feiten aan en dus ligt een crisis altijd op de loer. Een life coach in Zeeland kan je helpen om alles weer in perspectief te brengen. Dit perspectief is hard nodig, want alleen dan kun je bewuste keuzes maken. Wat je nu ziet is dat mensen als het ware onbewust door het leven rennen. Je worden gegrepen door doelen, verplichtingen, wensen, et cetera. De partner vraagt aandacht, de hypotheek moet betaald worden, de kinderen moeten goed terecht komen. Je wordt daardoor geleefd in plaats van dat jij bewust je leven leidt. Een life coach in Zeeland kan je dan ook helpen om het causale proces om te draaien. Het leven leeft jou dan niet, maar jij krijgt de regie in handen. Je waait dan niet langer met de wind mee, maar staat met beide benen op de grond en de wind heeft niet langer grip op de richting van je leven. Deze raast af en toe nog wel eens om je heen, maar dankzij de life coach in Zeeland, beslis jij welke kant je op gaat. 

Doe een beroep op de life coach in Zeeland 

Mocht het water je aan de lippen staan en kun je zelf niet langer een uitweg zien, dan is het goed om een beroep te doen op de life coach in Zeeland. Deze life coach in Zeeland kan je uit een dal helpen waarvan je niet eens wit dat je er in zat. 

De diensten van de coach van zelfbewustzijn.nl

Je kunt bij deze life coach in Zeeland van zelfbewustzijn.nl terecht voor verschillende diensten zoals: 

  • Zelf realisatie
  • Rouw en ziekte
  • Relatietherapie