Pospsych

Medische informatie online

Een kunstgebit, wat kost dat eigenlijk?

2 min gelezen

Tandarts en tandheelkundige tarieven, er is de laatste jaren veelvuldig over gesproken en geschreven. Het is niet makkelijk te omschrijven en uit te leggen. Om te weten hoe dit voor jou persoonlijk is maakt een tandarts altijd eerst een afspraak voor een gesprek en een plan van aanpak. Daarnaast hanteert niet elke tandarts of tandheelkundige dezelfde tarieven. Toch proberen we je het op deze pagina de kosten voor een kunstgebit uit te leggen

Berekening van de kosten voor een kunstgebit.
Het is moeilijk om op voorhand te zeggen wat het kunstgebit je uiteindelijk gaat kosten. Kort gezegd hangt het er van af hoeveel er moet gebeuren en welke behandelingen daarbij passen. Hierbij moet je denken aan het trekken van tanden en kiezen, het nieuwe gebit zelf en de hoeveelheid aanpassingen die daar nog aan moeten gebeuren. Eigenlijk het verschil tussen tandartskosten en tandtechniekkosten.

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering.
Om de vergoeding inzichtelijk te krijgen moet je naar twee aparte componenten kijken. De vergoeding uit de basisverzekering is 75%. Dit geld wel eens per vijf jaar. De overige 25% moet je dus zelf betalen. Hierbij hebben we het alleen over de prothese zelf. Hou daarbij ook rekening met het verplichte eigen risico.

Met een aanvullende verzekering kan je het gedeelte dat je zelf moet betalen ook indekken. Je kunt dan voor meerdere opties kiezen, bijvoorbeeld een aanvulling tot 100% of een extra dekking voor een vooraf afgesproken bedrag. Hierbij vervalt het verplichte eigen risico niet maar kan je wel verzekeren voor de andere behandelingen.

De kosten voor het trekken van de tanden en/of kiezen en de aanpassingen zijn hierbij nog niet meegenomen en vallen ook niet onder de basisverzekering. Hiervoor moet je dan aanspraak maken op de aanvullende verzekering of deze zelf bekostigen. De verzekeringsmaatschappijen verschillen echter veel in de tarieven van de aanvullende verzekeringen en de dekking die zij bieden. Vergelijk daarom goed en kijk wat het beste past bij jou situatie.

Rekenvoorbeeld voor de kosten van een kunstgebit.
We gaan er in dit voorbeeld van uit dat een compleet kunstgebit €1.000,- kost. Vanuit de basisverzekering ontvang je hiervoor een vergoeding van 75%, dus 750 euro. De andere 25%, dus een bedrag van 250 euro moet je voldoen uit eigen middelen. Voor het trekken van diverse tanden en kiezen wordt je door de tandarts € 500 in rekening gebracht. Totaal kom je dan nu op een bedrag van € 750,-.

Naast dit bedrag heb je ook te maken met de wettelijke eigen bijdrage op de zorgverzekering. In 2017 is dit bedrag gesteld op € 385,-. Als dit bedrag nog niet verbruikt is in het geldende kalenderjaar moet je dit bedrag boven op je eigen te betalen bedrag tellen. Zonder aanvullende verzekering kost het kunstgebit je nu € 1135,-. Mocht je een aanvullende verzekering hebben afgesloten mag je het verzekerde bedrag hier aftrekken. Dus, als voorbeeld,  bij een vergoeding van € 500,- op aanvullende tandzorg/tandheelkunde kom je dan op een eigen te betalen bedrag van € 635,-.