Pospsych

Medische informatie online

Lees alles op de website van www.helios-klinieken.nl

2 min gelezen
Ingreep

Naar het ziekenhuis gaan kan stressvol zijn. Vandaag de dag hebben patiënten meer dan ooit een groot aantal keuzes te maken over het soort medische zorg dat ze ontvangen. www.helios-klinieken.nl weet dat patiënten betrouwbare en begrijpelijke informatie nodig hebben over het zorgniveau om de best mogelijke beslissingen te nemen. Patiënten en hun naasten kunnen er steeds terecht voorinformatie betreffende een ziekte, over hersteltijden of wat een procedure zal kosten.

www.helios-klinieken.nl

Duitse medische zorg voor de Nederlandse patiënten

Hoewel de meeste vestigingen in Duitsland liggen ,komen veel Nederlandse patiënten in Krefeld en Krefeld – Hüls, net over de grens, twee moderne zorgverlenende instellingen. www.helios-klinieken.nl zet patiëntgericht werken op een hoge plaatst:

zorg verlenen die respectvol is en reageert op individuele patiëntvoorkeuren, behoeften en waarden, en ervoor zorgt dat de waarden van patiënten alle klinische beslissingen bepalen:

  • De wachttijd voor een afspraak
  • de betrokkenheid van artsen en verpleegkundige
  • De nazorg en /of het organiseren van een revalidatie,
  • de sfeer in het ziekenhuis

Net deze dingen beïnvloeden hoe mensen denken over de kwaliteit van hun gezondheidszorg.

Behandeling

Totaalzorg met paramedische omkadering

Bij een knie- of heupprothese komt u na de aanbevolen rustperiode terug in het revalidatiecentrum te Krefeld – Hüls. De paramedische nazorg steunt op een gemotiveerd, multidisciplinair team dat nauw met elkaar samenwerkt en elkaar aanvult. (artsen, kinesisten, psychologen, diëtisten en sociale dienstmedewerkers)

De ondersteunende zorg bij oncologische behandelingen brengen diverse professionele benaderingen samen. Ook hier is er multiprofessionele hulp, dat complementair is aan de oncologiebehandelingen. In de beide Nederlandse vestigingen is er naast de behandeling ook oog voor psychologisch, sociaal en existentieel lijden. De aanpak van pijn en andere lichamelijke discoforten worden via een goeie communicatie met de patiënt en zijn verwanten besproken.