Pospsych

Medische informatie online

Een mediator inschakelen bij een echtscheiding 

2 min gelezen

Een echtscheiding is een van de naarste gebeurtenissen die men in het leven kan meemaken, maar tegelijkertijd is het ook een van de periodes waarin veel geregeld zal moeten worden. Doordat je, zeker in de eerste maanden na de scheiding, veel heftige emoties zult ervaren, kan het soms lastig zijn om met je ex-partner tot een bevredigende einde te komen wat betreft de verdeling van spullen en dergelijke. In dit soort gevallen kan het een goed idee zijn om mediation in ede in te schakelen. Een mediator zal als neutrale derde partij optreden, en hopelijk op deze manier een optie om de impasse te doorbreken vormen. 

Wat doet een mediator precies?

Een mediator is eigenlijk niks meer dan een neutrale derde die in een conflict een open en eerlijk speelveld kan bieden. Zeker als beide partijen door hoge emoties lastig normaal met elkaar in gesprek kunnen treden over deze zaken kan een mediator uitkomst bieden. Een mediator zal eerst met beiden individueel in gesprek gaan over wensen, problemen, en eisen. Daarna zal zij met beide partijen samen proberen te komen tot een oplossing, waarbij deze niemands individuele belangen probeert te behartigen, en zo verzekerd dat het redelijk gelijkmatig en eerlijk opgaat. 

De meerwaarde van een goede mediator 

Een goede mediator, bijvoorbeeld van www.circles-mediation.nl/, kan dus een ontzettend belangrijke rol spelen in een echtscheiding. Niet alleen omdat deze waarborgt dat de verdeling eerlijk is, en dat er dus niet een partij het onderspit delft, maar ook door een aantal besluiten te forceren, zelfs wanneer een van de partijen hier aanvankelijk nog niet klaar voor zou zijn. Hierdoor kan men scheiden zonder dat men in een hopeloos conflict beland dat maanden of zelfs jaren zou voortborduren. Het kan daarom een goed idee zijn om het inschakelen van een mediator te overwegen bij dit soort conflicten.