Pospsych

Medische informatie online

Waarom is communicatie zo belangrijk?

2 min gelezen
communicatie training volgen

Dit artikel gaat over communicatie. We gaan in op de vraag waarom een goede communicatie zo belangrijk is. We zullen echter beginnen met uit te leggen wat we hier onder communicatie verstaan.

communicatie training volgen

Wat bedoelen we met communicatie?

Met communicatie bedoelen we hier de uitwisseling van informatie tussen personen. Communicatie kan diverse redenen hebben. Het kan een sociale bezigheid zijn, waarbij van alles aan andere personen wordt verteld. Het kan ook gaan om het geven van raad aan iemand. Het kan zijn dat je iemand op de hoogte wilt stellen van een belangrijke gebeurtenis. Het doel kan zijn iemand te overreden om iets te gaan doen. Het kan zijn dat je communiceert, omdat je informatie nodig hebt. Op het werk geldt het voorgaande ook, maar doorgaans gaat het dan om werkgerelateerde zaken. Een chef kan een medewerker een instructie geven. Medewerkers kunnen werkzaamheden afstemmen door onderlinge communicatie. Als commercieel medewerker wil je informatie overdragen aan potentiële klanten. Zonder communicatie zou onze samenleving niet functioneren.

Vormen van communicatie

Er bestaan vele vormen van communicatie. Bij spraak gaat het niet alleen om de woorden, maar ook de context, de intonatie, de gezichtsuitdrukking en lichaamshouding. Je kunt communiceren door iemand een bericht te sturen. Tegenwoordig gaat dat heel vaak elektronisch. Dan heb je alleen woorden en eventueel plaatjes ter beschikking om iets duidelijk te maken. Iemand kan deelnemen aan vergaderingen en zal dan goed in staat moeten zijn om te verwoorden wat die wil overbrengen. Er zijn allerlei hulpmiddelen die je kunnen helpen om een boodschap over te dragen.

Het belang van goede communicatie

Het belang van goede communicatie is dat de andere persoon/personen goed begrijpen, wat je wilt overbrengen. Het hangt dan de situatie af op welke manier je het beste kunt communiceren. Er zijn vele mogelijkheden en het kan belangrijk zijn dat je de beste manier kiest. Om je communicatie te verbeteren, kan je een communicatie training volgen. Een communicatie training volgen, kan vooral voor het functioneren in de werkomgeving heel nuttig zijn.