Pospsych

Medische informatie online

Zo ga je om met hoogbegaafde kinderen

2 min gelezen

Sommige kinderen gaan een snellere cognitieve ontwikkeling door dan anderen. Ze begrijpen bepaalde zaken sneller, zijn geïnteresseerd in onderwerpen die de meesten van hun leeftijd niet zouden begrijpen en blinken op school uit in bepaalde vakken. Een hoogbegaafd kind hebben of lesgeven kan heel leuk zijn, maar het is aan de andere kant ook uitdagend. De meeste leraren of ouders zijn het namelijk niet gewend. Hoe je als ouder er toch goed mee om kunt gaan, vind je in onderstaande blog waarin we je een aantal tips geven!

Uitleggen

Ben je er achtergekomen dat je kind hoogbegaafd is, bijvoorbeeld vanwege een hoge IQ score op school? Dan is het belangrijk om goed te communiceren. Kinderen met een hoger IQ begrijpen sneller bepaalde zaken en kunnen deze meer verbanden leggen en redeneren. Ze willen graag weten waarom iets gaat zoals het gaat of waarom bepaalde zaken zo werken. Leg dit uit, maar stel wel een grens: op een gegeven moment is het genoeg en vermijd grote discussies. Natuurlijk is het goed om elkaars mening te horen, maar uiteindelijk ben jij de ouder en maak jij de beslissingen. Hoogbegaafde kinderen zijn namelijk goed in het voeren van discussies en zouden jou zelfs kunnen overschaduwen met hun standpunten. Voorkom dat je de regels gaat veranderen omdat hij of zij met een goed argument komt. Er moeten, ook voor hoogbegaafde kinderen, bepaalde grenzen zijn.

Hersenen prikkelen

Hoogbegaafde kinderen kunnen snel verveeld zijn. Ze worden op school vaak te weinig uitgedaagd, omdat de leraar soms niet weet wat hij ermee aan moet. Zorg er daarom voor dat je thuis zoveel mogelijk de hersenen prikkelt. Bezoek musea, exposities, leen informatieve boeken of zorg inspirerende buitenschoolse activiteiten, zoals muziekles of een bepaalde sport. Echter, het moet wel de keuze zijn van het kind – hij moet het uiteindelijk namelijk doen én leuk vinden. Het belangrijkste is dat hij niet verveeld raakt.

Samenwerken met school

De manier waarop jij als ouder thuis omgaat met je kind is anders dan op school. Je hebt hier namelijk veel minder grip en zicht op. De school probeert jouw kind zoveel mogelijk te stimuleren, maar heeft misschien niet altijd de juiste of genoeg middelen om hieraan te kunnen voldoen. Ook is het essentieel om niet het sociale aspect uit het oog te verliezen. Hoogbegaafde kinderen kunnen zich gaan afzonderen van de rest van de groep, omdat ze geen aansluiting kunnen vinden bij de leefwereld van hun klas- en leeftijdsgenootjes. Bekijk of de school een plusklas heeft of wellicht bestaat er een school die een beter programma kan aanbieden voor hoogbegaafde kinderen. Meer tips vind je op www.ieku.nl.